Ny og oppdatert stasjon på Bryne

09.01.2017

Fra og med 2.januar 2017 åpnet vi vår nye fyllestasjon på Bryne.  Denne er i vardheia med adresse Robotveien 3 hvor Nortemp holder til. Her har vi Blank diesel, Farget diesel og Adblue. Vi kan og tilby hurtigleveringspumper på 130 l/min /satellittpumpe for fylling venstre side. Her er også egen sikkerhetsrampe for fylling av aggregat til containere.