Nye fyllestasjoner i Agder-fylkene

01.10.2015

Agder Olje AS har overtatt drifta av fyllestasjonene på Kvinlog, Feda og Ose ved Coop Marked-butikkene. Alle tre stasjonene er åpne for firmakort og bankkort. På Kvinlog har vi Blank diesel, Farga diesel og Blyfri 95, på Feda Blank diesel og Blyfri 95, og på Ose Blank diesel og Blyfri 95.