Avtale inngått med Stavanger Kommune

29.04.2014

Jæren Olje har skrevet kontrakt med Stavanger Kommune om levering av drivstoff. Avtalen ble inngått etter anbudsrunde i vår.