Finnøy Olje

 

 

Våre logoer er vårt viktigste signal til omverdenen. Våres logoer skal benyttes i alle sammenhenger hvor våre selskaper eksponeres som varemerke. Varemerke skal behandles med respekt og omtanke, og er ikke gjenstand for individuelle vurderinger. Det må ikke foretas endringer av selskapenes varemerke. Varemerke er definert i form av både typografi og fargevalg. Det skal bare gjengis og brukes slik profilveiledningen nedenfor viser.

 

 Logo filer for nedlasting:

 

 

Finnøy Olje logo på hvit, eps fil

Finnøy Olje logo på hvit, pdf fil