Alle Firma

 

 

  

Våre logoer er vårt viktigste signal til omverdenen. Våres logoer skal benyttes i alle sammenhenger hvor våre selskaper eksponeres som varemerke. Varemerke skal behandles med respekt og omtanke, og er ikke gjenstand for individuelle vurderinger. Det må ikke foretas endringer av selskapenes varemerke. Varemerke er definert i form av både typografi og fargevalg. Det skal bare gjengis og brukes slik profilveiledningen nedenfor viser. Når alle firmaene brukes skal rekkefølgen som vises brukes

 

Logo filer for nedlasting:
Alle firma vannrett ai.fil
Alle firma loddrett ai.fil
Alle firma vannrett.pdf fil
Alle firma loddrett.pdf fil
Alle firma vannrett, png fil
Alle firma loddrett, png fil
Alle firma vannrett, doc fil
Alle firma loddrett, doc fil
Fargespek