Agder Olje

  

 

Våre logoer er vårt viktigste signal til omverdenen. Våres logoer skal benyttes i alle sammenhenger hvor våre selskaper eksponeres som varemerke. Varemerke skal behandles med respekt og omtanke, og er ikke gjenstand for individuelle vurderinger. Det må ikke foretas endringer av selskapenes varemerke. Varemerke er definert i form av både typografi og fargevalg. Det skal bare gjengis og brukes slik profilveiledningen nedenfor viser.

 

Logo filer for nedlasting:

 

Agder Olje logo på hvit, ai fil

Agder Olje logo på hvit, eps fil

Agder Olje logo på hvit, pdf fil

Agder Olje logo på hvit, png fil

Agder Olje logo på sort, ai fil

Agder Olje logo på sort, eps fil

Agder Olje logo på sort, pdf fil

Agder Olje logo på sort, png fil

Fargespek